Державний стандарт початкової освіти, який набув чинності 1 вересня 2018 року, покликаний змінити сутність української освіти.

Він став дієвим інструментом підвищення якості освітнього процесу, оскільки:

  • гарантує учням можливість опанувати ключові компетентності і наскрізні вміння, які допоможуть бути успішними в навчанні та житті загалом;
  • реагує на високу динамічність сучасного світу, нинішні й майбутні потреби учнів, вчителів та українського суспільства загалом;
  • орієнтує учнів, їхніх батьків, учителів на досягнення цілей та очікуваних результатів освітнього процесу;
  • об’єднує зусилля всіх партнерів школи для громадської підтримки освітнього процесу.

Провідною метою освітньої реформи, є підвищення якості освіти. Які ж чинники забезпечують якість початкової ланки загальної середньої освіти?

Детальніше: Педагогічна...

Студенти спеціальності «Дошкільна освіта» завершили переддипломну педагогічну практику, яка тривала з 12 січня до 12 лютого.

До практики були допущені 33 студенти, всі виконали програму практики.

Головною метою національної дошкільної освіти – створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до світу Природи, Культури, Людей, Самої себе.

Детальніше: Звіт про практику...

Педагогічна практика студентів 4-х курсів спеціальності 5.01010201 „Початкова освіта” є завершальним етапом  практичної підготовки майбутнього вчителя і проводилась в терміни, передбачені навчальним планом з 11 січня 2016 року протягом 7-ми тижнів.

      До неї було допущено 88 студентів, які успішно виконали попередні види педагогічної практики.  82 студенти були розподілені в  школи міста Запоріжжя: Хортицький район - ЗОШ № 24, 32, 40, 45, 49, 51,106, 108; Ленінський район – ЗОШ № 81, 86, 109; Жовтневий район - ЗОШ №1, №15; Шевченкіський район - №4, 63; Комунарський район - № 103.  6 студентів проходили практику за місцем майбутнього працевлаштування в Запорізький області у   Новомиколаївському,  Запорізькому районах;  в, Івано-Франківській області.

Детальніше: Звіт про практику...

Студенти спеціальності «Образотворче мистецтво» завершили переддипломну педагогічну практику, яка тривала з 12 січня до 12 лютого.

Виходячи з цього, випускники Запорізького педагогічного коледжу прагнули формувати особистість дитини, спираючись на діяльнісний, компетентнісний підхід, особистісно зорієнтований підходи.

29 лютого 2016 року відбулася підсумкова конференція за результатами переддипломної педагогічної практики.