Педагогічна практика студентів 4-х курсів спеціальності 5.01010201 „Початкова освіта” є завершальним етапом  практичної підготовки майбутнього вчителя і проводилась в терміни, передбачені навчальним планом з 11 січня 2016 року протягом 7-ми тижнів.

      До неї було допущено 88 студентів, які успішно виконали попередні види педагогічної практики.  82 студенти були розподілені в  школи міста Запоріжжя: Хортицький район - ЗОШ № 24, 32, 40, 45, 49, 51,106, 108; Ленінський район – ЗОШ № 81, 86, 109; Жовтневий район - ЗОШ №1, №15; Шевченкіський район - №4, 63; Комунарський район - № 103.  6 студентів проходили практику за місцем майбутнього працевлаштування в Запорізький області у   Новомиколаївському,  Запорізькому районах;  в, Івано-Франківській області.

Детальніше: Звіт про практику...

Студенти спеціальності «Образотворче мистецтво» завершили переддипломну педагогічну практику, яка тривала з 12 січня до 12 лютого.

Виходячи з цього, випускники Запорізького педагогічного коледжу прагнули формувати особистість дитини, спираючись на діяльнісний, компетентнісний підхід, особистісно зорієнтований підходи.

29 лютого 2016 року відбулася підсумкова конференція за результатами переддипломної педагогічної практики.

Студенти спеціальності «Дошкільна освіта» завершили переддипломну педагогічну практику, яка тривала з 12 січня до 12 лютого.

До практики були допущені 33 студенти, всі виконали програму практики.

Головною метою національної дошкільної освіти – створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до світу Природи, Культури, Людей, Самої себе.

Детальніше: Звіт про практику...