Друк
  1. Удосконалення викладання методик навчання (керівник –  Акопян А.В.)
  2. Модель вчителя нової школи та кваліметричні  виміри поетапного професійного становлення майбутніх учителів (керівник –  Юрченко К.І.)
  3. Розробка системи внутрішнього моніторингу якості освіти (керівник – Смоляк В.М.)
  4. Розробка кодексу академічної доброчесності (керівник – Лапіна А.О.)