Круглий стіл

 «Нова українська школа: реалії і проблеми»

Велике слово – ШКОЛА!

Це скарб найкращий для народу,

Це шлях до волі, до добробуту.

Софія Русова

       05.11.2018 р. у педагогічному коледжі відбувся круглий стіл методистів педагогічної практики та вчителів базових шкіл м.Запоріжжя. Першого вересня 2018 року стартувала Нова українська школа, в основі якої новий зміст освіти, заснований на формування компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві; орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм; наскрізний процес виховання, який формує цінності; педагогіка, що грунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.

       На круглому столі обговорювалися концептуальні засади Нової української школи (доповідач - кандидат педагогічних наук Мельник О.М.), особливості створення освітнього середовища, використання нових освітніх технологій (доповідач - завідувач з НВП Гужва О.І.); питання нейропсихології та моніторингу готовності дитини до школи (доповідач викладач- методист Муравська О.А.), особливості інклюзивної освіти, наступність в дошкільній та початковій освіті (доповідач викладач-методист Волошко Т.В.), проблеми НУШ і шляхи їх вирішення (доповідач кандидат педагогічних наук, директор коледжу Лопатинська Н.А.).

       Міністр освіти України Лілія Гріневич назвала вчителів початкової школи агентами змін. І дійсно, це так, у цьому ми переконались, познайомившись із педагогічними здобутками вчителів початкових класів. Педагоги  поділилися досвідом діяльності за два  місяці впровадження ідей НУШ:

  • використання інтерактивного зошита на уроках у початковій школі (вчитель ліцею №99 Петик Н.О.);
  • застосування нових освітніх технологій (учителі початкових класів ЗОШ №92 Пшенична Л.В., ЗОШ №91 Рибакова Г.М.);
  • особливостями роботи з дітьми з особливими потребами (вчитель ЗОШ №91 Десятерик Я.С.);
  • використання сучасних дидактичних матеріалів (учитель ЗНВК «Запорізька Січ»).

Круглий стіл дав змогу обговорити перші кроки впровадження Концепції НУШ, розкрити проблеми, а головне надихнув педагогів на пошук і впровадження нових ідей, креативних педагогічних знахідок, на нові підходи у викладанні методик навчання в початковій школі студентам коледжу.

Студенти Запорізького педагогічного коледжу спеціальностей «Початкова освіта». « Образотворче мистецтво» на 3 курсі в 6 семестрі і 2- Є проходять літ­ню педагогічну практику в ролі вихователів і вожатих у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.  До літньої педагогічної практики були допущені:

-         спеціальність «Початкова освіта» - 116 студентів

-          спеціальність «Образотворче мистецтво» -14 студентів.

Чудовий час літніх канікул багато чисельна ді­твора проводить у пришкільних чи заміських закладах  оздоровлення та відпочинку.   Як допомогти їм викорис­тати літо для зміцнення здоров'я, фізичних сил, розвитку особистості? Що потрібно, щоб діти отримали радість від спілкування з товаришами, дорослими? Яким повинен бути вожатий? Ці та багато інших питань хвилювали  студентів коле­джу, які готувалися до літньої  педагогічної прак­тики в дитячих оздоровчих  таборах.

Для підготовки студентів до роботи  з жовтня 2017  протягом навчального року проводився семінар з участю викладачів коледжу, директора ДОК «Бригантина» Куликовського С.С., спеціалістів з організації літнього відпочинку дітей.

  Наш навчальний заклад  заключив  угоди з таборами і вже багато років ми співпрацюємо з ДОТ «Маяк», «Супутник» - на Дніпрі; «Ювілейний» - у Приморську; «Бригантина» - у  Скадовську та 39 студентів працювали у пришкільних оздоровчих таборах .

Літня практика, по суті, була самостійною педа­гогічною роботою з повною відповідальність за життя, фізичний, психічний і моральний стан ді­тей і підлітків, їх повноцінний відпочинок і роз­виток. Діяльність вожатого в таборі багатофун­кціональна. Взагалі, професія вожатого припускає, що ти одночасно і педагог, і психолог, і медик, і кравець, і танцюрист, і співак, і артист, і спортсмен (причому всіх видів спорту одночасно)  і ще багато хто.У таборі студентам доводилося працювати над створенням, розвитком і згуртуванням тимча­сового дитячого колективу.

    Неформальність табірного оточення, різнома­нітність форм і видів діяльності дозволяє створи­ти сприятливі умови для самоусвідомлення і самоактуалізації кожному вихованцю.

Дитячі оздоровчі табори стали для студентів не лише місцем педагогічної практики, але й сильним фактором і професійного становлення. Тутна перше місце виходили не лише і не сті­льки професійні знання і вміння, скільки особис­тість самого вожатого. Часто мало помітний в академічній групі студент розкривався в нефо­рмальній роботі з дітьми як особистість, володію­чи великою кількістю позитивних якостей і здіб­ностей. На власному досвіді студент-практикант мав можливість переконатися в правильності чи хибності вибра­ної професії, в необхідності самопізнання, само­освіти і самовдосконалення. Звичайно були поодинокі випадки порушення дисципліни, особиста інертність, невмотивованість у професійній роботі, але всі студенти виконали програму педагогічної практики. Деякі відпрацювали 2 зміни :

Марфійчук Х.Г., Сташук І.І.,  Таран А.Д., Сорочишина К.В.(4-В), Максименко А.І., Зінченко Д.С., Зейналова В.І., Топчієва В.(4-б), Фесенко Г.С.(4-Г), Запара Є.О.(4-ОМ)

3 зміни:

Степаненко Н.Г., Черняева А.(4-А), Самборин А.Ю., Трошина О.О.( 4-б), Трохименко Н.В., Мохонько А.(4-В), Пантюк О.В.(4-ОМ)

4 зміни:

Ільченко М.Ю.(4-В), Плювака В. (4-б)

5 змін:

Плужник А.О., Хілько Д.О.

У деяких студентів, хоч не було практики, але вони готувалися до цього й зробили перші сходинки у своєму професійному зростанні. Це студент 3 курсу групи Г Шпонько Артем.

... Так що для того, щоб стати вожатим - запам'ятовуйте все, що чуєте, навчайтеся всьому, чого ще не вмієте, і постійно придумуйте для дітей щось нове!

Вожатий – це не професія, це покликання, стан душі.

Пропонуємо для перегляду презентації літньої педагогічної практики студентів коледжу.

Відео, презентації - ТУТ!!!

У цьому навчальному році випускники коледжу сп « Початкова освіта» успішно пройшли практику «Перші дні дитини в школі» у період з 03.09-07.09 2018 р. практику «Перші дні дитини в школі», мета якої – ознайомити студентів із своєрідністю періоду адаптації дитини до нових умов у перший тиждень її перебування  у школі.

З 1 вересня в Україні стартувала реформа освіти – НУШ. Ми вдячні вчителям базових шкіл Хортицького району, м.Запоріжжя гімназії №45, ліцею №99, ЗОШ I-III ст.№ 24,32,49,51,91,92, які поділилися своїми здобутками та напрацюваннями з втілення ідей Нової української школи.

Студенти побачили особливісті нової школи – це організація такого освітнього середовища, що сприяє вільному розвитку творчої особистості. У такій школі зростає частка проектної, командної та групової діяльності у педагогічному процесі. Організація освітнього простору навчального кабінету вимагає широкого використання інформаційних технологій, мультимедійних засобів навчання, оновлення навчального обладнання. Новий зміст освіти, заснований на інтеграції та формуванні компетентностей, потрібний для успішної самореалізації у суспільстві; педагогіка,що ґрунтується на партнерстві, орієнтація на потреби учня в освітньому процесі. 

Студенти коледжу познайомились з організацією освітнього середовища у класі, плануванням роботи вчителя в перший тиждень (модельна програма «Я-школярик»), проведенням ранкових зустрічей, розробкою та впровадженням правил і рутин, способами інтеграції навчання, способами оцінення навчальних досягнень учнів (вербального, формувального, портфоліо), формами співпраці вчителя та батьків, з реалізацією головних завдань першого тижня( очікуваних результатів) та їх зв`язком із завданнями адаптаційно-ігрового періоду початкової школи. Випускники провели моніторингові дослідження готовності  учнів до навчання у школі. За результатами педагогічної практики студенти виготовили і презентували лепбуки «Нова українська школа», електронні скарбнички , ознайомились з методичною літературою. Ця практика надихнула студентів на творчій пошук формування особистості вчителя Нової української школи.

Відеорепортаж з місця подій. (Натисни ТУТ!)

З 9 січня 2018 року студенти спеціальності «Початкова освіта» проходили переддипломну педагогічну практику протягом 7 тижнів. 77 студентів, які виконали попередні види практики, були розподілені в 31 школу міста Запоріжжя та області. 24 студенти проходили практику за місцем майбутнього працевлаштування: це ЗОШ №3, 5, 62, 63, 86, 91, гімназія «Контакт», Запорізький Академічний ліцей, ЗНВК «Барвінок», Кушугумський НВК «Інтелект», Балабинська гімназія «Престиж», Лежинський НВК, Василівська ЗОШ №1, 3, Дніпровська ЗОШ Вільнянського району, Томаківська ЗОШ №1 Дніпропетровської області.

Детальніше: Конференція за...