Друк

Щойно з практики

Упродовж двох тижнів відповідно до змісту практики з додаткової кваліфікації «Учитель іноземної мови в дошкільному навчальному закладі» студенти 4 курсу груп А і Б мали змогу заявити про себе як компетентних вчителів англійської мови.
Під час практики студентам вдалося належним чином організувати роботу дітей, стимулювати їхню пізнавальну активність, формувати навчальну мотивацію та виховувати інтерес до вивчення англійської мови.
У своїй роботі практиканти намагалися використовувати сучасні методи і прийоми, добирати та самостійно створювати ефективні засоби навчання, зокрема використовували інформаційно-комунікаційні технології навчання, інтерактивні форми роботи, як-от роботу в парах, "Мікрофон", "Рухливі шеренги", застосовували новітні та традиційні підходи до навчання англійської мови дітей дошкільного віку, намагалися враховувати індивідуальні особливості кожної дитини.
Результати практики свідчать про те, що всі студенти повністю впорались із поставленою метою та завданнями переддипломної практики, поглибили теоретичні знання з методики та суміжних дисциплін, практично оволоділи способами організації навчально-виховного процесу з іноземної мови у ДНЗ, методами та прийомами навчання відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дітей.

відео з переддипломної практики

Презентація