Друк

Літня педагогічна практика студентів спеціальності «початкова освіта», «Образотворче мистецтво»

 

   У відповідності до діючих навчальних планів студенти 3-А, Б, В, Г, 2-Є спеціальність «Початкова освіта», 3-ОМ спеціальність «Образотворче мистецтво» проходили літню педагогічну практику в дитячих оздоровчих таборах. 137 студентів Запорізького педагогічного коледжу проходили літню педагогічну практику в ДОТ: на Дніпрі – «Маяк», «Супутник», на морі – «Мандарин», «Ювілейний», «Омега».
    А
наліз звітної документації (характеристик, звітів, щоденників, відгуків) свідчить про те, що студенти знають мету і завдання роботи в літній період, особливості дітей різних вікових груп, мають достатній арсенал методів, форм виховної роботи, вміють згуртовувати дитячий колектив, намічати перспективи роботи, здійснювати особистісно орієнтований підхід, організовувати виконання режимних процесів, трудового десанту, дитячого дозвілля.