АСОЦІАЦІЯ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ нашого навчального закладу продовжує свою роботу.

Запрошуємо всіх охочих приєднуватися до цього освітянського руху.

Пропонуємо Вам познайомитись з планом роботи нашої Асоціації на I півріччя 2018-2019н.р.

План роботи

Детальніше: Планом роботи АГП...

Протокол № 1

засідання Науково-методичної ради коледжу від 12.09.2016р.

 Порядок денний.

1. Обговорення проекту концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа».

2. Про створення інформаційного і програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу   підготовки фахівців.

3. Обговорення плану науково-методичної роботи та плану засідань НМР коледжу на 2016-2017 н. р. Особливості організації методичної роботи  в 2016-2017 н. р..

4.  Презентація  методичних досягнень ЦК. 

Ухвалили.

1.Інформацію з першого питання взяти   до відома і покласти в основу планування підготовки фахівця дошкільної і початкової освіти.

2.Інформацію з другого питання взяти до відома , покласти в основу навчально-виховного процесу підготовки спеціаліста.

3.План  навчально-методичної роботи та план засідань НМР схвалити і подати директору коледжу на затвердження.

4.Схвалити методичну роботу циклових комісій коледжу (узагальнення у збірках).

15 та 29 лютого 2016 року в коледжі відбулися творчі звіти викладачів, які атестуються. Викладачі Гостева Т.В., Ращкевич М.В., Ткачук Т.О., Гостєва Т.Л., Коваль Н.М., Супруненко  О.В., Шадов В.А. презентували результати  навчальної, методичної, виховної роботи за міжатестаційний період, ділилися з колегами педагогічним досвідом. Щиро бажаємо успішної атестації!