Друк

27.01.2014р.
Порядок денний.

1.Обговорення  змін та доповнень до Положення  про контроль знань, умінь та навичок студентів КВНЗ «ЗПК» ЗОР.

2.Обговорення Положення про методичну розробку викладача.

3.Про організацію , зміст та форми проведення комплексного кваліфікаційного іспиту.

 

Проект рішення.

1 питання

1.Схвалити зміни та доповнення  до Положення  про контроль знань, умінь та навичок студентів КВНЗ «ЗПК» ЗОР та подати директору коледжу на затвердження.

2.Головам циклових комісій довести до відома викладачів про зміни та доповнення до Положення про контроль знань, умінь та навичок студентів.

3.Викладачам довести до відома студентів про зміни та доповнення до Положення про контроль знань, умінь та навичок студентів КВНЗ «ЗПК» ЗОР.

4.Розпочати впровадження Положення  у навчальний процес.

5.Положення набуває чинності з 01.09. 2014року.

6.Ознайомитися з досвідом контролю навчальних досягнень студентів  вищих навчальних педагогічних закладів 1 рівня акредитації Південного регіону України.

 

2 питання.

1.Схвалити Положення  про методичну розробку викладача.

З питання.

1.Затвердити перелік навчальних дисциплін, які виносяться на державний комплексний кваліфікаційний іспит з педагогіки та часткових методик (методика навчання української мови, математики, природознавства).

2.Створити  робочу групу у складі

 Дерев’янко В.М. – голова робочої групи,

 Смоляк В.М. -  заступник голови робочої групи,

Іщенко І.В., Мельник І.М., Онуфрієнко О.Г., Олійник А.П. – члени робочої групи для розроблення Програми комплексного кваліфікаційного іспиту.

3.Головам циклових комісій оновити зміст екзаменаційних питань та завдань відповідно до нового державного стандарту змісту початкової освіти.

 

4.Рекомендувати директору коледжу узгодити Програму комплексного кваліфікаційного іспиту з Департаментом освіти і науки облдержадміністрації.

5.Навчальній частині спланувати години на повторення навчального матеріалу та підготовки студентів до ДККІ.