Друк

Регіональні онлайн - засідання

   В цьому навчальному році Комунальний вищий навчальний заклад «Запорізький педагогічний коледж» Запорізької обласної ради започаткував проведення засідань методичних об’єднань педагогічних навчальних закладів початкового рівня вищої освіти Південного регіону у форматі вебінару.
   22 жовтня 2014 року проведено засідання методичного об’єднання викладачів дошкільних дисциплін. Розглядалися проблеми якісної підготовки фахівців для дошкільної освіти: інноваційні технології у викладанні психолого-педагогічних дисциплін на дошкільних відділеннях коледжів та училищ, виконання практичної частини курсової роботи як дієвий шлях формування науково-дослідницьких умінь студентів та інші. Учасники засідання взяли активну участь в обговоренні цих та ряду інших проблем.
   23 жовтня 2014 року відбулась онлайн-робота методичного об’єднання викладачів іноземних мов. Порядок денний передбачав обговорення  таких проблем: використання інноваційних технологій на заняттях з іноземної мови, оцінка інноваційної діяльності викладача, суб’єктна позиція студентів на занятті з іноземної мови, технологія мобільного навчання, дебати як одна з форм формування комунікативної компетенції у студентів і інші. Викладачі обговорювали питання про роль позакласної  роботи як засобу розвитку навичок говоріння.
  Проведені вебінари розкрили нові можливості реалізації активного, динамічного, оперативного спілкування викладачів-однодумців у вирішенні питань підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів та вихователів, формування професійних компетентностей майбутніх вчителів дошкільної та початкової освіти.