Друк

11січня 2016 року в коледжі відбулося відкрите засідання науково-методичної ради. На обговорення були винесені такі питання: 1)шляхи підвищення  ефективності навчального процесу, 2) обговорення проекту Концепції  початкової освіти.

 З першого питання слухали завідувача навчально-методичного кабінету Дерев’янко В.М., яка обґрунтувала необхідність обговорення проблеми. Валентина Миколаївна зазначила, що зі зміною пріоритетів загальної середньої освіти  найважливішим результатом якої є  ключові та предметні компетентності учнів, має змінюватися і вчитель, який ці компетентності формує. Отже, підхід до формування  вчителя теж має бути компетентнісним. Як зробити навчальний процес більш ефективним і результативним?  Як сформувати професійні компетентності майбутнього вчителя дошкільної і початкової освіти?  Над цим працює педагогічний колектив навчального закладу.

В обговоренні  питання взяли участь директор коледжу, кандидат педагогічних наук Мельник О.М.,  завідувач навчально-методичної лабораторії Юрченко К.І., завідувач навчально-виробничої практики Гужва О.І.,голови циклових комісій Онуфрієнко О.Г., Олійник А.П., Мельник І.М., Єфімова Т.Л., кандидат педагогічних наук , викладач педагогіки Зубцова Ю.Є, викладач філологічних дисциплін , викладач-методист   Лапіна А.О.

Викладачі дійшли висновку, що в  коледжі напрацьований   педагогічний досвід підготовки спеціалістів для галузі освіти.  Але разом з тим виокремлюються і проблеми, на розв’язання яких має спрямувати свої зусилля педагогічний колектив.

З першого питання  ухвалили

1.Інформацію взяти до відома.

2.Посилити контроль за відвідуванням навчальних занять членами адміністрації коледжу, головами циклових комісій.

3.Апробувати модель кваліметричного виміру якості проведення навчального заняття впродовж  2 семестру 2015-2016 навчального року. Результати апробації  розглянути  на засіданні НМР у травні 2016 року.

З другого питання слухали Зубцову Ю.Є., кандидата педагогічних наук, викладача педагогіки, яка ознайомила присутніх зі змістом проекту Концепції початкової освіти.

 У виступі Мельник О.М., директор коледжу, кандидат педагогічних наук,  зупинився на важливих положеннях проекту, закликав членів педагогічного колективу взяти активну участь в обговоренні цього документу та подати свої пропозиції .

З другого питання ухвалили

1.інформацію  взяти до відома.

2.Педагогічному колективу ознайомитися з документом та надати пропозиції  голові циклової комісії викладачів педагогіки для узагальнення.