Друк

16.01 2017 року відбулося засідання науково-методичної ради коледжу

Порядок денний

1.Про стан реалізації науково-методичної проблеми коледжу в контексті сучасних освітніх викликів. Обговорення результатів роботи ЦК над методичною проблемою.

Науково-методична рада  прийняла рішення

1.Методичну роботу циклових комісій над методичною проблемою за перший семестр схвалити.

2.Інформацію взяти до відома.

3.Глибоко опрацювати основні завдання реформування освіти  (зміст чинних документів, наукову і методичну літературу про реформування освіти )і розробити  (за потреби ) корекційні заходи  щодо методичної роботи циклової комісії.

4.Спланувати систему методичного супроводу підготовки викладацького складу до впровадження  ідей «нової української школи» у підготовку вчителів початкової освіти.