17 січня 2019 року в коледжі відбулися творчі звіти викладачів, які атестуються: Гафарової Т.М., Долденко В.Л., Оласюк Ю.В., Мельник І.М.

Гафарова Т.М. поділилася  досвідом роботи над  методичною проблемою: «Літературний гурток як засіб розвитку обдарованості студента». Тетяна Миколаївна ознайомила колег із різними формами і методами роботи з літературно обдарованими студентами. Результати роботи викладача представлені у друкованих статтях і збірках, щорічній участі членів гуртка в  Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, участі у науково-практичній конференції з патріотичного виховання студентської молоді, у міських та обласних конкурсах дитячої і юнацької творчості, авторської патріотичної пісні та поезії. Гафарова Т.М. має друковані статті у фахових виданнях, провела відкрите навчальне заняття, бере активну участь у творчих групах коледжу, у роботі циклової комісії.

Долденко В.Л. ознайомила усіх присутніх на звіті колег зі своїм портфоліо, метою його створення. Навчально-методична проблема, над якою працювала Валентина Леонідівна протягом міжатестаційного періоду, - стимулювання  творчої активності студентів на заняттях природничого циклу шляхом використання інноваційних технологій, формування  здоров`язберігаючої компетентності  студентів на уроках природничих дисциплін. Долденко В.Л. показала результативність своєї педагогічної діяльності, розповіла про участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, роботі циклової комісії, творчих групах коледжу, конкурсах педмайстерності, семінарах і тренінгах.

Оласюк Ю.В. поділилася результатами роботи  із вивчення та впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду вихователів Хортицького району. Методична проблема викладача: « Підготовка майбутніх вихователів до фізичного виховання дошкільників засобами інноваційних оздоровчих технологій» тісно пов’язана з усією роботою Юлії Валентинівни: активна участь у створенні електронного посібника з методики фізичного виховання, використання хмарних технологій під час викладання навчальних дисциплін, робота у творчій групі коледжу, участь у науково-практичних конференціях та науково-студентському товаристві.

Мельник І.М. обрала тему методичної проблеми: «Формування ціннісних орієнтирів учня початкової школи засобами дитячої літератури». У своєму виступі зупинилася на тих факторах, що вплинули на вибір цієї методичної проблеми, - зміна ціннісних орієнтирів у сучасному світі. За мету Ірина Миколаївна поставила зберегти класичну дитячу літературу для читання у сучасному світі, створивши  сучасний погляд  на ці твори, розширити коло читання новими, сучасними творами. Результати  роботи представлені на науково-практичних конференціях, у друкованих статтях та проведеним відкритим навчальним заняттям (бінарне практичне заняття з методики навчання української мови і дитячої літератури з ОКТМ), на якому метою було продемонструвати систему професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів шляхом інтегративного підходу при вивченні дисциплін філологічного циклу.

14 січня 2019 року в коледжі відбулися творчі звіти викладачів, які атестуються: Голець Л.М., Дерев’янко В.М., Іщенко І.В., Муравська О.А., Поповича І.Ф.

Голець Л.М. представила досвід роботи над методичною проблемою з формування навичок самоконтролю і самооцінювання знань і умінь студентів з математики. Зупинилася на використанні модульно -рейтингової системи оцінювання, яка дає змогу забезпечити розвиток і саморозвиток особистості і надає студенту право вибору власного шляху навчання.

Дерев’янко В.М. ознайомила колег з результатами  роботи над  методичною проблемою «Формування професійних компетентностей студентів у процесі викладання методики навчання предмета «Я у світі» : теоретична підготовка (вивчення наукового змісту проблеми), методична підготовка (тренінг з питань освітнього проекту з інтегрованого навчання «На крилах успіху», он-лайн курс для вчителів  початкової школи), робота у творчій групі з удосконалення методики викладання предметів початкової школи, опрацювання методичних проблем, проведення відкритих навчальних занять та узагальнення досвіду через друк у різних виданнях.

Іщенко І.В. Формування професійних компетентностей  майбутніх фахівців початкової освіти  здійснюється  в різних напрямах . Один з них – вивчення , узагальнення і втілення в освітню практику перспективного педагогічного досвіду, яке відбувається  на засіданнях  клубу педагогічних зустрічей.  Учасники клубу розглядають  актуальні проблеми розвитку освіти : організацію навчання в НУШ, особливості роботи в інклюзивних класах, нові технології навчання.

Муравська О.А. презентувала  сайт «Психологічна служба» як результат впровадження інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Викладач працювала над методичними проблемами «Формування професійних мотивів учіння студентів  в умовах особистісно орієнтованої освіти», «Психолого-педагогічні аспекти готовності  майбутнього вчителя  початкової школи до інноваційної діяльності», «Психолого-педагогічні  та соціокультурні  особливості  сучасної молоді та їх прояв  у навчально-виховному процесі»;  результати  опрацювання представлені на науково-практичних конференціях.

Попович І.Ф. поділився досвідом використання хмарних технологій у навчальному процесі.

 

Звіти дають змогу ознайомитися з творчою лабораторією кожного викладача, долучитися до його педагогічної скарбнички, збагатити свій досвід. 

    Атестація  педагогічних працівників – справа надзвичайно важлива і відповідальна.  Для кожного окремого викладача педагогічного коледжу – це поцінування його роботи упродовж п’яти років діяльності.

   10 січня 2019 року розпочалися традиційні творчі звіти викладачів, які атестуються. На свій майстер-клас запросила колег викладач філологічних дисциплін Лапіна А. О. Методична проблема,  над якою Алла Олександрівна працювала в міжатестаційний період,  – «Медіакомпетентність – уміння для життя сучасної людини». Поштовхом до вивчення цієї теми стала  Концепція Нової української школи, що визначає одну із основних компетентностей, які формуються під час навчання,  –  інформаційну  та медіаграмотність. Тому під час  тренінгу викладачам були  запропоновані до розгляду такі питання: якою є структура українського медіаринку,  як читати новину, якою має бути якісна новина, якому експерту варто довіряти,  що не так з фейками,  у чому різниця між брехнею та маніпуляцією.  Щоб ефективно сприйняти і під іншим кутом зору побачити,  здавалося б, не нову інформацію, викладачі були залучені до групової  діяльності, демонстрували уміння використовувати стратегії критичного мислення. Активності, використані під час тренінгу, створили атмосферу невимушеності і творчої співпраці.

     Отже, заліковій сесії для викладачів – зелене світло.  Успішної і творчої здачі!

12 грудня 2018 року 12 студентів 1-го курсу та 24 студенти 2-го курсу Педагогічного коледжу Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії стали учасниками IX Всеукраїнського конкурсу з англійської мови "Greenwich-2018". Організацію та проведення конкурсу у нашому закладі забезпечили викладачі: Т.Л.Гостєва (відповідальна за зв'язок з Оргкомітетом - ЦТІ "CLEVER") та О.В.Євенко, К.О.Гузенко, О.В.Неборачко. Під час виконання завдань студенти продемонстрували володіння соціокультурною компетенцією, а також - знання лексики та граматики англійської мови.

Чекаємо на результати!

17-19 жовтня на базі Запорізького ОІППО відбувся тренінг для викладачів закладів вищої освіти, які забезпечують підготовку початкових класів до роботи в НУШ. У заході брали участь науково-педагогічні працівники ЗНУ, Бердянського ДПУ, Мелітопольського ДПУ і команда викладачів Педагогічного коледжу. В плідній творчій атмосфері слухачі ознайомились з новими  технологіями і стратегіями початкової освіти, застосували нові знання на тренінгах.

Дякуємо викладачам інституту і кураторам тренінгу за високий професіоналізм, креативність і емоційність.