Аналіз переддипломної практики студентів

«Велике слово – ШКОЛА! Це скарб найкращий кожного народу, це ключ золотий, що розмикає пута несвідомості, це шлях до волі, до науки, до добробуту. У вселюдському житті тільки той народ і бере перемогу, який має найкращу школу».
Софія Русова

   Згідно з навчальним планом для студентів  4 курсів спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта» передбачено проведення переддипломної педагогічної практики  у період з 13.01 – 02.03.19 року.  76 студентів, які виконали всі попередні види практики, були розподілені в 24 базові школи м.Запоріжжя та за місцем майбутнього  працевлаштування.

    1 вересня 2018 року стартувала Нова Українська Школа, тому навчальний заклад прагнув підготувати випускників до роботи в сучасних умовах.

    Для  студентів всіх спеціальностей були проведені семінари з підготовки до переддипломної педпрактики.

  За основу аналізу переддипломної практики студентів коледжу взято компетентнісний підхід як один із важливих концептуальних принципів, який визначає сучасну методологію оновлення змісту освіти. У полі зору була педагогічна компетентність, яка інтегрує: пізнавально-інтелектуальну, діагностичну, проектувальну, організаторську, прогностичну, інформаційну, стимулюючу, оцінно-контрольну, аналітичну, психологічну, соціальну, громадянську, комунікативну, рефлективну, творчу, методичну, дослідницьку та інші види компетенцій, що розкривають здатності педагога в освітньому процесі.

   Аналіз звітної документації, відвідані уроки і заняття, звіти-захисти результатів практики, відгуки вчителів, керівників практики свідчать, що студенти мають достатній рівень професійних умінь та навичок, відповідну теоретичну підготовку з педагогіки, психології, часткових методик, виявляють сумлінне ставлення до практики, ініціативу, дисциплінованість, творчий підхід до організації навчально-виховного процесу в початковій школі, застосовують у роботі елементи нових освітніх технологій; планують і здійснюють навчання, виховання, розвиток учнів як індивідуальностей, дотримуються принципів педагогічної етики, будують взаємовідносини з дітьми на основі довіри і співробітництва.

Матеріали звіту переглянути ТУТ...

     11 березня 2019 року в навчальному закладі відбулася конференція за результатами переддипломної педагогічної практики «Сходинки до професії»,  на якій обговорювались такі питання:

  1. Сучасні діти, які вони?
  2. Нова українська школа: особливості організації освітнього процесу. Час змін- погляд у майбутнє крізь призму гри. Гра по-новому, навчання по-іншому.
  3. Діяльнісний підхід  у освітньому процесі початкової школи.
  4. Формування мотивів навчання у школярів. Створення збагаченого  освітнього  середовища.    Особистісно-орієнтована модель освіти.
  5. Компетентнісний підхід у навчанні та вихованні дітей молодшого шкільного віку. Прийоми формування критичного мислення в учнів початкової школи.
  6. Інтегроване  навчання: види, способи, форми реалізації.
  7. Інклюзивна освіта. Особливості роботи з дітьми з особливими потребами.
  8. Оцінювання навчальних досягнень учнів.   
  9. Проблеми, здобутки і досягнення випускників.

Студенти випускних груп з захопленням    поділились своїми проблемами, здобутками:

   На мою думку, що завдання вчителя тепер — не просто передавати знання, а бути фасилітатором, модератором, помічником, щоб навчити дітей самостійно здобувати інформацію. Вчитель XXI століття - це той, хто в першу чергу вміє знаходити спільну мову зі своїми учнями, розуміти дітей, бути ідеальним психологом.Крім того, вчитель повинен йти в ногу з часом, бути різнобічною людиною, не обмежуватися лише сферою свого предмета.

Хілько Данило, студент 4 –Б курсу

     НУШ вважається школою не знаннєвою, а компетентнісною, тобто тією школою,  де діти отримують не тільки знання, а й сучасні уміння, навички та цінності, які допомагають дітям формувати ставлення до різних життєвих ситуаціях. Школа №5, де я проходила переддипломну педагогічну практику,  навчається за програмою О.Я Савченко. І щоб її впровадити в навчальний процес використовувалась інтеграція в НУШ, а саме: тематичні тижні( «Я школяр», «Моя улюблена книга»), ранкові зустрічі,  сучасні технології навчання.

Крохмаль Анастасія, студентка 4-В курсу

    Практика дала мені неймовірний досвід і розуміння того, що я б все-таки хотіла присвятити своє життя діяльності, яка буде пов'язана з освітою. Побачила,  чого навчилася за роки навчання в коледжі і що ще треба опановувати та дізнаватися, тому що з новою школою приходять нові підходи, думки і судження.Співпраця  з дітьми приносить мені насолоду та радість.

Плювака Вікторія, студентка 4-Б курсу

      Відверто скажу – брав острах, побоювалася, адже гімназія, 32 учні. Незнайомі вчителі, діти, батьки… Та сумніви і хвилювання розсіялися уже з першого знайомства з класоводом Вінніченко О. В. Доброзичливі очі, приємна посмішка, задушевна розмова між досвідченим наставником і практикантом – і сумніви –   враз зникли.... Моя перша школа, мої перші учні, мої перші наставники… Спасибі вам, мої навчителі!.. Це, мабуть, запам’ятається на все життя.

Таран Анжеліка, студентка 4-В курсу