Прекрасний світ мистецтва

  Згідно з навчальним планом  14 студентів 4 курсу спеціальності 5.0202020501 «Образотворче мистецтво» проходили переддипломну практику в базових загальноосвітніх школах м. Запоріжжя з 14.01 – 22.02. 2019 р.

   Переддипломна педагогічна практика є завершальним етапом практичної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва, яка вирішує такі основні завдання:

  • оволодіння уміннями і навичками навчально-виховної діяльності вчителя образотворчого мистецтва, класного керівника, керівника гуртка;
  • ознайомлення із умовами діяльності школи, педагогічним колективом, матеріальним забезпеченням навчально-виховного процесу;
  • ознайомлення із системою планування навчально-виховного процесу школи, системою планування виховної роботи класного керівника;
  • психолого-педагогічне вивчення учнів (особових справ, класних журналів, щоденників);
  • ознайомлення з роботою методичного об’єднання вчителів образотворчого мистецтва і художньої праці, класних керівників, педагогічної ради.

   У ході практики студенти мали змогу закріпити і розвинути уміння:

-         розробляти поурочні плани навчальних занять, планувати виховну роботу на період практики;

-         самостійно моделювати і проводити урок, заняття гуртка, виготовляти наочні посібники, дидактичні матеріали;

-         проводити різноманітну позакласну роботу;

-         встановлювати педагогічно доцільні відносини з дітьми, батьками, вчителями;

-         вести шкільну документацію;

-         аналізувати власні педагогічні компетенції.

    Студенти- практиканти виявили достатні рівень науково- методичної підготовки до проведення уроків образотворчого мистецтва в початковій та середній школі, трудового навчання, гурткових занять в початкових класах. Спираючись на особистісно орієнтовані, художньо- інтегровані технології навчання, діяльнісний підхід, практиканти свідомо використовували не тільки традиційні форми проведення уроків образотворчого мистецтва, а й інтерактивні форми і методи.

    4 березня 2019 року студенти 4 курсу презентували свою роботу за результатами переддипломної  педагогічної практики. Було відзначено, що системою у проведенні  уроків образотворчого мистецтва стала опора на особистий досвід учнів, внутрішньо предметна та галузева інтеграція знань, використання сучасних комп’ютерних технологій, різновидів педагогічного малюнка. Випускники поділилися своїми здобутками, досягненнями, розкриті були проблеми у підготовці майбутніх фахівців.