Протокол № 2 засідання Науково-методичної ради коледжу від 25.11.2019р.

Присутні – члени НМР

Порядок денний.

  1. Педагогіка партнерства  в освітньому процесі коледжу.
  2. Обговорення індикаторів результативності та ефективності методичної роботи в коледжі.
  3. Обговорення змісту колективної монографії  «Підготовка сучасного педагога дошкільної і початкової освіти  в умовах розбудови нової української школи.
  4. Обговорення навчальних програм з дошкільних дисциплін
  5. Інформація про участь голів циклових комісій, викладачів коледжу у засіданні  методичних об’єднань навчальних закладів Південного регіону України

Рішення

  1. Провести тематичний контроль з питання  «Педагогіка партнерства як засіб формування студентських освітніх траєкторій розвитку» (01.12. 2019 р. - 01.02.202 р.).
  2. Членам адміністративної ради, головам циклових комісій спланувати роботу з проведення тематичного контролю «Педагогіка партнерства як засіб формування студентських освітніх траєкторій розвитку».
  3. Результати тематичного контролю узагальнити наказом по коледжу. Відп. Смоляк В.М.

       4.Схвалити систему індикаторів результативності та ефективності методичної роботи в коледжі і використовувати їх при аналізі методичної роботи циклових комісій.

       5.Схвалити  змісту колективної монографії  «Підготовка сучасного педагога дошкільної і початкової освіти  в умовах розбудови нової української школи».

       6.Схвалити зміст навчальних програм з дошкільних дисциплін і рекомендувати директору коледжу до затвердження.

       7.Інформацію про участь  голів циклових комісій, викладачів коледжу у засіданні  методичних об’єднань навчальних закладів Південного регіону України взяти до відома, досвід вивчати та використовувати у освітньому процесі.