Друк

Правила прийому, програми, положення

Правила прийому 2018  Додатки

Зміни до Правил прийому 2018

Ліцензія

Додаток до ліцензії

Акт узгодження переліку спеціальностей

Узагальнений перелік спеціальностей

Положення про приймальну комісію КВНЗ ЗПК ЗОР

Рішення приймальної комісії

Програми вступних випробовувань  (2018):