Друк

Правила прийому, програми, положення

Правила прийому 201Додатки

Ліцензія

Додаток до ліцензії

Акт узгодження переліку спеціальностей

Узагальнений перелік спеціальностей

Положення про приймальну комісію КВНЗ ЗПК ЗОР

Рішення приймальної комісії

Програми вступних випробовувань (2017):