Літня педагогічна практика на дошкільному відділення

Друк
Категорія: Практика
Опубліковано Четвер, 21 червня 2012 Автор svm_a

Літня педагогічна практика.

Неможливо переоцінити позитивний вплив літнього періоду на дитину будь-якого віку. Постійне находження  на свіжому повітрі, різноманітність форм, фарб і звуків у природі, різноманітність радісних переживань і нових почуттів, багата вітамінами та іншими необхідними організму речовинами їжа, відносна свобода поведінки – все це дає дитині значний фізичний і емоційний запас сил.

Навчально-виховна робота влітку здійснюється в процесі спілкування з природою, через гру, художню і рухливу діяльність, посильну працю.

Особливої турботи потребує і здоров’я дитини. Основна задача літнього періоду – загальне оздоровлення дитячого організму. Прогулянки, екскурсії, походи, ігри, використання природних умов дозволяє значно розширити рухливі можливості дітей.

Мета практики: формування у студентів уявлення про особливості роботи дошкільного закладу в літньо-оздоровчий період і самостійне оволодіння функціями діяльності вихователя.

Завдання практики:

 1. Вивчення особливостей діяльності дошкільного закладу (і вихователя) у літній оздоровчий період.
 2. Самостійне виконання студентами всіх функцій вихователя груп дошкільного віку.
 3. Оволодіння основними методичними підходами до роботи з дітьми дошкільного віку в літній оздоровчий період.
 4. Апробація методів діагностики діяльності (гра, праця) дошкільника.
 5. Формування індивідуального стилю в педагогічній діяльності.
 6. Удосконалення культури педагогічної діяльності (культура мовлення, культура спілкування, культура зовнішнього вигляду).
 7. Виробити уміння та навички самостійної роботи з дітьми в літній період, враховуючи їх особистість;
 8. Виховувати інтерес до майбутньої професії та бажання працювати з дітьми в літній період, враховуючи їх особливості;
 9. Формувати навички самостійної організації побутової, ігрової і навчальної діяльності дітей;

10. Розвивати творчість студентів, формувати вміння застосовувати свої теоретичні знання, здійснювати нетрадиційні форми роботи;

11. Виробляти навички роботи з батьками дітей;

12. Ознайомитися з умовами організації і керівництва навчально-виховною роботою дітей  у різновікових групах.

 

Перелік педагогічних умінь і навичок:

-         спостерігати та аналізувати роботу вихователів, помічати та вивчати кращий досвід, вести щоденник;

-         навчитись самостійно організовувати дитячий колектив для проведення різних видів ігрової навчальної та ігрової діяльності;

-         ознайомитись з видами та особливостями планування навчально-виховної роботи;

-         організовувати та проводити специфічні форми роботи з дітьми в літній період (загартування. купання у водоймах та ін.);

-         самостійно готувати та проводити різні види занять, застосовувати нетрадиційні форми їх проведення;

-         володіти практичними навичками користування варіативними програмами виховання та навчання в дитячому садку;

-         уміння здійснювати групові та індивідуальні види роботи з дітьми з різних розділів програми;

-         організовувати роботу з батьками, вивчати кращий досвід сімейного виховання;

-         готувати доповіді, інформацію, виступи до педрад, семінарів, конференцій, батьківських зборів;

-         виявляти творчість, винахідливість у проведенні народознавчої роботи з дітьми в дошкільному закладі;

-         осмислювати і аналізувати досвід своєї педагогічної діяльності;

-         грамотно та охайно вести документацію педагогічної практики.

 

Методичні рекомендації до проведення практики

         Організація практики

         Літня практика в групах дошкільного віку проводиться в кінці 6 семестру (база 9 класів), 4 семестру (база 11 класів). Тривалість учбової практики – 1 тиждень, виробничої – 4 тижні. Студенти проходять літню практику в тих дошкільних закладах, у яких проводилась і практика пробних занять.

         Студент, керуючись задачами і змістом програми учбової і виробничої літньої практики, веде педагогічний щоденник, в якому фіксує результати виконання завдань і аналізує свою роботу.

         Основні критерії оцінювання практики студентів представлені в атестаційному листі.

Атестаційний лист

 

Направлення

Студент (ка) ________________________  ______ курсу сп. 5.01010101 “Дошкільна освіта” Запорізького педагогічного коледжу направляється для проходження літньої педагогічної практики в дошкільний заклад № ______ м. _________________ з ___________ до ____________ 2011   р.

 

Директор педагогічного коледжу                                          О. М. Мельник       

Атестаційний лист

 

Студент (ка) __________________________________ пройшла літню педагогічну   практику в групах:

- раннього віку з _____________ до ______________ 2011   р. з оцінкою ________

 

- дошкільного віку з ___________ до ____________ 2011   р. з оцінкою ________

 

 

 

  Завідуюча дошкільним закладом                                     П.І.П.

  МП

 

 

 

         Звітна документація:

 1. Педагогічний щоденник з матеріалами виконаних завдань.
 2. Скарбничка з конспектами різних видів занять і розваг.
 3. План навчально-виховної роботи.
 4. Звіт за педагогічну практику.
 5. Характеристика на студента.
 6. Завірений атестаційний лист.
 7. Дидактичний посібник.

 

 

Літня  педагогічна практика

 

Зміст практики

         Основним змістом літньої виробничої практики на третьому курсі є самостійне виконання студентами функцій вихователя груп дошкільного віку: материнської, розвиваючої, діагностичної і колекційної, комунікативної, конструкторсько-організаційної, координуючої, функції професійного самовдосконалення.

         При виконанні функцій вихователя студентам надається право використовувати варіативні програми  і методики.

         1. Охорона і зміцнення здоров’я дітей (материнська функція).

         Виділення цієї функції в самостійну і значущу пов’язано з тим, що слабкий організм дітей дошкільного віку не спроможний так, як організм школяра боротися з захворюванням і переносить їх важче.

         Студенти повинні створювати найкращі умови для фізичного розвитку дітей, охорони здоров’я, необхідно приділяти увагу і загартуванню дитячого організму. Ця функція виявляється також і в забезпеченні позитивного емоційного стану кожної дитини і групи, в турботливому, лагідному відношенні до дітей. Вона включає уміння створювати умови для нормального протікання процесів життєдіяльності, психологічно комфортний клімат кожній дитині.

         В період літньої практики студенти проводять наступні форми роботи з фізичного виховання:

-         фізкультурний відпочинок (кожного тижня);

-         фізкультурне свято (на останньому тижні практики);

-         ранкову гімнастику з елементами танцю, аеробіки на свіжому повітрі (щодня);

-         заняття з розвитку рухів в ігровому сюжеті або з рухливих ігор (щодня);

-         індивідуальну роботу з розвитку рухів (щодня).

Конспекти всіх форм роботи по фізичному вихованню студенти розробляють самостійно і представляють в звітній документації.

2. Розвиваюча (виховуюча та навчальна).

Студент в процесі своєї взаємодії з дітьми повинен намагатися формувати в них цілісні основи відношення до дійсності.

Навчальна функція виражається в стимуляції і управлінні активністю дошкільника, в результаті якої у нього формуються знання, уміння і навички. Головна мета навчання дошкільників не передавання готових знань, а формування здібностей, інтересу до самостійного їхнього здобування.

Розвиваюча функція передбачає реалізацію освітньої програми дошкільного закладу.

Особливу увагу під час літньої виробничої практики слід звернути на вирішення задач екологічного виховання дошкільників. Під час практики проводяться:

-         екологічні свята;

-         екологічні розваги (1 раз на тиждень);

-         екологічні заняття (4-6, в тому числі з використанням екологічної казки).

Робота з екологічною казкою ведеться за визначеною системою, яка включає розповідь казки, її театралізацію, гру-бесіду дійових осіб з дітьми, гру-драматизацію.

Конспекти екологічних казок, занять, свят і розваг студенти розробляють самостійно і представляють їх у звітній документації.

3. Діагностична і корекційна.

Реалізація цих функцій передбачає наявність у студента умінь  використовувати елементарні засоби діагностики рівня інтелектуального і особистісного розвитку дитини. Дуже важливо виявити і ті затруднення, які відчуває дитина в значущих для нього видах діяльності, в установленні взаємовідношень з оточуючими.

З цією метою студенти:

- вивчають особливості сюжетно-рольової гри;

- вивчають особливості взяття дитиною на себе ролі в сюжетно-рольовій грі;

- досліджують особливості усвідомлення дошкільниками 5-7 років сумісної гри і праці як різних видів діяльності.

        

            4. Комунікативна.

         Ця функція виявляється в стилі взаємовідносин між студентом і вихователем, студентом, дітьми та їх батьками. Вона включає вміння встановлювати педагогічно доцільні відносини з дітьми. регулювати спілкування і взаємовідносини в групі дітей не тільки одного віку, але й різного віку.

         Регулюючи взаємодію дітей, студенту рекомендується затвердити у різновіковій групі наступні правила:

-         старші допомагають молодшим, коли ті просять;

-         молодші не заважають старшим працювати та гратися;

-         не можна відбирати іграшку у іншої дитини, бити чи ображати його, руйнувати його роботу або псувати продукти праці;

-         молодші завжди можуть бути присутніми при будь-якому занятті і по мірі сил і бажання брати участь в ньому;

-         студент не змушує дітей брати участь у заходах.

-         5. Конструкторсько-організаторська функція.

Ця функція включає:

-         вміння студентів створювати умови для успішного розвитку і виховання дитини;

-         планувати навчально-виховний процес;

-         володіти набором варіативних методик і педагогічних технологій, здійснювати їх відбір і застосовувати у відповідності з певними умовами;

-         творчо брати участь у перетворенні предметного середовища, яке оточує дитину;

-         проектувати розвиток дитини в системі навчально-виховної взаємодії.

Кожний студент виготовляє два дидактичних посібника. необхідних для навчання дошкільників.

6. Координуюча.

Реалізація цієї функції полягає в об’єднанні і узгодженні змісту  і направленні педагогічного впливу на дитину.

Студент здійснює координацію діяльності помічника вихователя, музичного керівника та інших співпрацівників дошкільного закладу. Узгоджує свою діяльність з вихователем-напарником, методистом, медичних персоналом в рамках освітнього процесу всього дошкільного закладу; систематично співпрацює з батьками і особами, які їх замінюють.

В ході літньої виробничої практики студенти повинні встановити діловий, побудований на довірі контакт в роботі з колективом батьків.

Перший етап – трансляція батькам позитивного образу дитини. Завдяки цьому з самого початку між молодим вихователем і батьками  складуються доброзичливі відносини з установкою на майбутнє ділове співробітництво.

Другий етап – трансляція батьками знань, які допомогли б їм у вихованні дитини в сім’ї і знань про дитину, які неможливо отримати в сім’ї, але які можуть бути цікавими для батьків (дані соціометричного дослідження групи, особливості спілкування дитини з однолітками, досягнення дитини в продуктивних видах діяльності, уявлення дошкільника про щастя і горе і т.п.).

 

7. Функція професійного самовдосконалення.

В діяльності студента-практиканта особливо важлива роль відводиться самоосвіті і самовихованню. Широке коло знань, знайомство з якими допомагає професійному зросту молодого педагога. Те, на чому зупиниться студент в процесі самоосвіти, багато в чому залежить від його інтересів, направленості, ціннісних орієнтацій, установок. Молодий педагог, який входить в новий колектив, завжди відчуває  невпевненість в своїх силах і здібностях, яка в цілому знижує успішність його діяльності під час практики. Впевненість в собі, напроти, допомагає будувати відношення зі своїми новими колегами в бажаному напрямку. Студентам пропонується попрацювати над тренуванням своєї впевненої поведінки.

При підготовці до літньої практики слід врахувати, що студенти повинні одержати рекомендації для роботи в змішаній групі, вміти планувати роботу з дітьми різного віку.

Літня практика проводиться під керівництвом педагогічного персоналу дитячого садка. Студентам, що успішно виконали план педагогічної практики виставляється оцінка. На студентів, які під час літньої практики зараховані на посади, розповсюджується загальне трудове законодавство.