Введення в спеціальність 2-А, 2-Г

Завершилась п’ятитижнева практика «Введення в спеціальність». Спілкування з дитиною повинно будуватись як педагогічна взаємодія, яка складається з двох взаємопов’язаних процесів: спілкування і спільної діяльності.

Сутність процесу педагогічної взаємодії передбачає розвиток особистості дитини і самого вихователя. Особистість кожного учасника цього процесу отримує свободу для формування і розвитку в умовах комфортного психологічного клімату. Від особистісного потенціалу, професійних і спеціальних знань та умінь, поглядів і переконань педагога залежать ефективність і плодотворність спілкування і спільної діяльності.

 

Мінітвір-роздум

Літня педагогічна практика, 2017 рік

Навчальним планом для студентів 3-А, 2-Г сп. «Дошкільна освіта» передбачено проходження літньої педагогічної практики. 58 студентів дошкільного відділення були допущені до літньої педагогічної практики. Студенти проходили практику у базових дошкільних закладах Хортицького району № 205, 231, 232, 235, 240, 282, 287 та 291. Усі студенти виконали програму практики.

Детальніше: Літня педагогічна...

ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЇ

15 травня 2017 року відбувся круглий стіл за результатами переддипломної педагогічної практики студентів 3 курсу групи Г спеціальності «Дошкільна освіта». Студенти коледжу проходили практику в базових дошкільних закладах Хортицького району №107,205,235,269,291 в якості вихователя.  Під час круглого столу відбулось обговорення здобутків і досягнень студентів, а також розкрили проблеми у підготовці майбутніх фахівців.

Детальніше: ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЇ

Учитель іноземної мови в дошкільному навчальному закладі - звіт

Щойно з практики

Упродовж двох тижнів відповідно до змісту практики з додаткової кваліфікації «Учитель іноземної мови в дошкільному навчальному закладі» студенти 4 курсу груп А і Б мали змогу заявити про себе як компетентних вчителів англійської мови.
Під час практики студентам вдалося належним чином організувати роботу дітей, стимулювати їхню пізнавальну активність, формувати навчальну мотивацію та виховувати інтерес до вивчення англійської мови.
У своїй роботі практиканти намагалися використовувати сучасні методи і прийоми, добирати та самостійно створювати ефективні засоби навчання, зокрема використовували інформаційно-комунікаційні технології навчання, інтерактивні форми роботи, як-от роботу в парах, "Мікрофон", "Рухливі шеренги", застосовували новітні та традиційні підходи до навчання англійської мови дітей дошкільного віку, намагалися враховувати індивідуальні особливості кожної дитини.
Результати практики свідчать про те, що всі студенти повністю впорались із поставленою метою та завданнями переддипломної практики, поглибили теоретичні знання з методики та суміжних дисциплін, практично оволоділи способами організації навчально-виховного процесу з іноземної мови у ДНЗ, методами та прийомами навчання відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дітей.

відео з переддипломної практики

Презентація

Звіт з літньої практики, дошкільна освіта

У відповідності до діючих навчальних планів студенти 3-А, 2-Г, 2-Д (спеціальність 5.01010101 "Дошкільна освіта") проходили літню педагогічну практику в базових дошкільних установах: 3-А – з 27.05 до 24.06.15р.;             2-Г, 2-Д– з 19.06 до 17.07.15р. До практики було допущено 75 студентів.  Програму літньої педагогічної практики виконали всі студенти.

Літня практика проводилась у базових дошкільних закладах Хортицького району, що сприяло кращій адаптації студентів до умов і особливостей дитячих дошкільних закладів.

10 жовтня 2015 року відбулася підсумкова конференція студентів випускних курсів дошкільного відділення за результатами літньої педагогічної практики.

На конференції були проаналізовані досягнення та недоліки літньої педагогічної практики, представлені презентації, самостійні творчі роботи з унаочнення виховного процесу у дошкільних закладах, висловлено ряд пропозицій щодо покращення підготовки студентів, проведено обмін досвідом, набутим у процесі самостійної діяльності.

Фото конференції: