Друк

Списки студентів на отримання стипендії

Положення про стипендіальне забезпечення студентів КВНЗ "ЗПК" ЗОР зі змінами відповідно до Постанови КМУ від 08.02.2017р. №81

 

Академічна стипендія 2 семестр 2016-2017н.р.

Соціальна стипендія 2 семестр 2016-2017н.р.

 

Експертні висновки від 25.02.2015р. за результатами акредитаційної експертизи спеціальності 5.01010101 "Дошкільна освіта" 

Експертні висновки від 25.02.2015р. за результатами акредитаційної експертизи спеціальності 5.01010201 "Початкова освіта"

Публічна інформація КВНЗ "Запорізький педагогічний коледж" ЗОР

Керівництво КВНЗ "Запорізький педагогічний коледж" ЗОР 

Статут КВНЗ "Запорізький педагогічний коледж" ЗОР

Колективний договір з правилами внутрішнього розпорядку

Положення про організацію освітнього процесу

Кодекс академічної доброчесності

Правила прийому

Штатний розпис 

Вартість навчання

Положення про перелік платних послуг КВНЗ "ЗПК" ЗОР

Порядок надання платних освітніх послуг у КВНЗ "ЗПК" ЗОР

Фінансовий звіт за І квартал 2016 р

Кошторис на 2016рік

Інформація щодо тендерних процедур

Вакантні посади

Кваліметрична модель поетапного професійного становлення студентів КВНЗ "ЗПК" ЗОР

Положення про рейтингову оцінку діяльності керівних працівників КВНЗ "ЗПК" ЗОР

Положення (про науково-методичну раду, ЦК та ін)

Документи, пов'язані з організацією  навчально-виховного процесу

Рішення педагогічної ради

Річний план закупівель (зі змінами) на 2016 рік

Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік